Hírlevél 2023 augusztus

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a pelyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész.

1. zsoltár

 

Gyerekkoromban majdnem minden nyáron voltam kenutúrán. Emlékszem, hogy sokszor rácsodálkoztunk egy-egy hatalmasra nőtt fára a víz mellett. Voltak olyan helyek, ahol nem is lehetett partra szállni, mert olyan erős volt az aljnövényzet. És sokszor hintát is láttunk, amit a helyiek szereltek föl, aminek a segítségével bele lehetett ugrani a folyóba.
A bibliai szakaszunkban egy olyan fáról olvasunk, ami a folyó mellé van ültetve. Idilli kép. Aki Istenben bízik, aki Vele él, aki Tőle várja a segítséget, az olyan, mint a folyó mellé ültetett fa, amely akkor is zöldell, akkor is vígan éli az életét, amikor egyébként hőség van. Az ilyen ember tehát kitart a megpróbáltatások idején is.
A zsoltár központi témája a boldogság: Mitől lesz boldog és teljes az ember élete? Nem a pénztől, a hatalomtól, a sikerektől, de még nem is a családtól vagy az egészségtől! Noha ez mind fontos dolog, de a zsoltáros azt mondja: Isten az, aki miatt jó lesz az életünk. Az Istennel való együttlét maga a boldogság. És ha együtt vagyunk Istennel, ha Rá hallgatunk, akkor Ő megajándékoz minket sok minden mással is: kapcsolatokkal, értelmes munkával, sikerekkel, egészséggel. De ahogy ez lenni szokott, az Ajándékozó mindig többet ér, mint maga az ajándék. Istennel akkor is boldogok lehetünk, amikor nem kapjuk meg a földi ajándékokat.

Ha szeretnénk olyanok lenni, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amelynek a lombja nem hervad el, és ami gyümölcsöt terem, akkor Istenhez kapcsolódjunk. Azt mondják, hogy noha nem látjuk, de egy fának a gyökere körülbelül akkora, mint a lombkoronája. Ha azt akarjuk, hogy a mi „fánknak” is szép nagy koronája és sok gyümölcse legyen, akkor nem a lombkoronára és a gyümölcsökre kell koncentrálni, hanem a gyökérre. Ha a fa megfelelő táplálékhoz jut, akkor lesz szép gyümölcse. Ez azt jelenti a mi életünkben, hogy nem a cselekedetekre kell koncentrálni, hanem arra, hogy kiben élünk, hogy mi az a talaj, amiben gyökerezik az egész létünk.
Te mivel táplálod a lelkedet? A testünket a szánkon keresztül tápláljuk, a lelkünket viszont a szemünkön és a fülünkön keresztül. Te mit nézel, hova nézel? Mit hallgatsz, kire hallgatsz? Ott van-e Isten a tanácsadóid között? Figyelsz-e – ahogy itt a zsoltárban olvassuk – a törvényére? Isten szaván elmélkedsz éjjel-nappal?
Túlzásnak tűnik a kifejezés, szinte lehetetlennek. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor azt kell megállapítanunk, hogy mindig elbukunk ebben! Ha csak rajtam múlna, akkor nem tudnék kapcsolatban maradni Istennel. Van bennünk félelem: olyanok leszünk, mint a pelyva, amit elhord a szél, vagy amit elégetnek a kemencében.
Ám az evangélium az, hogy van egy Megváltónk, egy Megmentőnk. Jézus Krisztus vállalta miattunk, helyettünk és értünk azt, hogy a bűnösök közé állítsák őt, és meghaljon vétkeinkért. Noha Ő volt az egyetlen, aki igazán Istenből táplálkozott, aki az Ő közelében, Vele, Benne élt, mégis hagyta, hogy elszakítsák az Atyától, és elszenvedte a bűnösöknek kijáró büntetést. De nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadt a halálból. És azt mondta, hogy aki Benne hisz, az vele együtt meghalt már régi önmagának, és vele együtt fel is támad egy új életre, ami már egy Istennel élt, boldog, örökké tartó élet. Nem feltétlenül olyan, amiben ne lennének konfliktusok, próbák, nehézségek, betegségek, bűnök, de olyan, ami mégis boldog élet.

Szabó István
elnökségi tag, lelkipásztor

Erzsébet-táborban jártunk

Több száz gyereknek áhítatot tartani. Közel 3000 gyerek előtt a színpadon táncolni. Napi sok százszor köszönni. Rengeteg mosolyt kapni.

Mindezt megtapasztaltuk az elnökségből ketten (Kocsis Márta és Szabó István), amikor július második hetében részt vettünk az Erzsébet-táborban Zánkán. Ezen a héten minden táborozó egyházi iskolából érkezett, mi pedig elmentünk megismerni a tábort, keresni az együttműködés lehetőségét.
A „Zánkai Erzsébet-táborba” minden iskolás csoport a saját pedagógusaival érkezik. A programokat az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szervezi, és a saját fejlesztésű programjaikat a tábori animátorok – a TESO-k (Tábori Együttélést Segítő Operatív munkatársak) – bonyolítják le. Jelen van emellett egy Testvér csapat, akik lelki programokat tartanak a táborozó gyerekeknek, fiataloknak. Hozzájuk csatlakoztunk: Testvérként voltunk jelen a héten, és elvittük a Szövetség Ládái szabadulójátékunkat is. Nagy örömünkre sok csapat játszott velünk, és nagyon pozitív volt a visszajelzés mind a diákok, mind a kísérők részéről.
Nagyon fárasztó napjaink voltak, ugyanakkor élveztük a fiatalok közötti szolgálatot, és amilyen sokat adtunk, olyan sokat kaptunk is: a lelkes köszönéseket, mosolyokat, beszélgetéseket mind elhoztuk magunkkal.
Testvérként megéltük azt is, hogy minden pillanatban Istent képviseljük, szavaink, tetteink Rá mutatnak. Fontossá vált számunkra nem csak a táborozók és a kísérő tanárok, hanem a TESO-k felé való szolgálat is: aktív részvétel a munkában, étkezések közbeni vagy hajnali beszélgetések, közös tábor tüzezés.
A légkör, ami a táborban és a TESO-k közösségében uralkodik, szavakkal átadhatatlan, meg kell tapasztalni. Elfáradtunk fizikailag és lelkileg is péntekre, de hálásak vagyunk Istennek a hét élményeiért, tapasztalataiért!

Kocsis Márta beszámolója

A Erzsébet-tábor beszámolója az egyházi hétről, amelyben minket is említenek, itt érhető el.

Forrás: Erzsébet Alapítvány

Beszámoló a Csillagpont Fesztiválról

Részt vettünk a Csillagpont Fesztiválon, amelyet idén július 24—29 között Zánkán szervezett meg Találj rá(m)! címmel a Zsinati Ifjúsági Iroda.  Az SDG-pavilonban előadásokkal, workshopokkal, táncházzal, chill-sarokkal és a szabadulóládákkal és szabadulósátorral vártuk a résztvevőket, akik az esős és a meleg napokon egyaránt megtaláltak minket. A reggeleket közös áhítattal kezdtük, amelyeken nagy örömünkre az önkénteseink mellett minden nap több ifis csoport is részt vett. A részletes, naponkénti beszámoló a Csillagpontról a Facebook oldalunkon olvasható.

Az SDG közel harminc fős csapattal volt jelen, az elnökség mellett egyetemista és tizenhat gimis önkéntes vett részt a szolgálatban. Nagyon hálásak vagyunk értük: a jelenlétükért, lelkesedésükért, és hálásak vagyunk Istennek a formálódó új középiskolás csapatért. Közülük ketten megfogalmazták az élményeiket, ami ide kattintva olvasható.

Videóajánló

A Lét-Ige Protestáns Magazin július 9-ei adásában szerepelt Németh Tamás, az SDG elnöke, aki iskolalelkészi hitvallása mellett az SDG küldetéséről is beszélt.

Szeretettel ajánljuk a videót, ami ezen a linken érhető el. Tomi riportja 17:18-nál kezdődik.

Leköszönő munkatársunk búcsúja

Kedves SDG közösség!

Köszönöm az elmúlt 4 évet, köszönöm a lehetőséget és a bizalmat, amivel felém fordultatok, és rám bíztátok a munkatársi feladatokat.

Eljött az ideje, hogy továbbadjam a feladatokat és felelősséget. Úgy érzem, ami itt rám volt bízva, elvégeztem, és izgatottan várom, hogyan vezeti tovább Isten az SDG-t a küldetésében!

Az én utam a Károlira vezet, itt leszek a teológus hallgatók közösségének egyik lelkésze – ez azt is jelenti, hogy továbbra is aktív önkéntes tagja tudok lenni a szervezetnek 🙂 Úgyhogy ez nem igazi búcsú a részemről, csak egy korszak lezárása, és egy izgalmas időszak kezdete, amiben a következő szerepemet keresem az SDG-ben való szolgálatban.
Várom a további közös szolgálatot Veletek!

Kovács Dia

Köszönetet mondunk és elköszönünk Diától a Csillagponton
Isten áldását kívánjuk életetekre, családotokra, munkátokra!
 
Az SDG elnöksége és munkatársai nevében:
Németh Tamás
elnök

 

SDG
SDG