Iskolamisszió

Iskolamisszió

Az iskolamisszióhoz tartozik mindenféle és mindenki által végzett szolgálat az iskolákban (egyházi és állami, általános, középiskola), ami a diákokat Krisztushoz kívánja közelebb hívni. Ebbe a misszióba kapcsolódik be az SDG is, a református középiskolák diákjai felé érezve különös elhívást. Ennek az elhívásnak, missziói lelkületnek a gyakorlati megvalósítása történik az Iskolamissziós napokon, vezetőképzőinken, és az iskolai diákkörök támogatása által.

Iskolai szolgálatok

Azok az alkalmak, amikor elmegyünk egy-egy református középiskolába. Ez jelentheti azt, hogy egy munkatársunk vagy önkéntesünk elmegy kapcsolatot építeni, bemutatkozni a diákoknak, és azt is, hogy több önkéntessel veszünk részt egy iskolai programon (csendesnapon, témahéten stb.).
Egy-egy szolgálat során az iskolával együttműködve, élménypedagógiai módszerekkel, kiscsoportos beszélgetésekkel, énekekkel, játékokkal igyekszünk közelebb hozni Isten országát a fiatalokhoz. Ezeknek az alkalmaknak a célja, hogy egyre jobban megismerjük református középiskoláinkat, azok tanárait és diákjait, kapcsolatokat építsünk, inspiráljuk a diákokat az iskolai közösségi életben való aktív részvételre, és hívogassuk őket az országos alkalmainkra, vezetőképzőnkre.

Vezetőképző

Iskolamissziónk célja, hogy ne csupán megszólítsuk a diákokat, hanem bekapcsoljuk őket is Isten országának építésébe. Vezetőképzőinken igyekszünk segíteni a vállalkozó középiskolásokat abban, hogy hogyan szólítsák meg barátaikat, osztálytársaikat, hogyan találják meg a helyüket a különböző szolgálatok között és ezekben a szolgálatokban, hogyan kamatoztassák tehetségüket, ajándékaikat. A háromnapos hétvége folyamán lehetőséget adunk a kapcsolatépítésre, hogy az év többi részében is tudják a diákok egymást támogatni, erősíteni országszerte. A programban helyet kap kommunikációs, vezetői és csoportdinamikai képzés is. Szeretnénk úgy tanítványozni őket, hogy majd ebből a tapasztalatból merítve tegyenek tanítvánnyá ők is másokat.

A következő vezetőképző 2024. január 04–06-ig lesz.

Iskolai csoportok

Diákmozgalmunk víziójában továbbra is fontos szerepet kapnak az iskolákban működő, diákok által vezetett bibliakörök, ifjúsági csoportok. Hisszük és tapasztaljuk, hogy hitünkre legnagyobb hatással a személyes kapcsolataink vannak, azok a kisközösségek, ahol rendszeres találkozások alkalmával őszintén, nyíltan együtt lehetünk Isten Igéje körül. Szeretnénk, ha az iskolákban ilyen lelkületű, építő, egymást segítő és bátorító diákkörök jönnének létre. Célunk segíteni ezeknek a kisközösségéknek az elindulásban és a működésben is személyes mentorálások, vezetőképzők és országos találkozók alkalmával.