Hírlevél 2024. június

Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Sóvárog, sőt eleped a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez. Zsoltárok 84,2-3 A tanév végén sok minden után tudunk sóvárogni. Sóvárgunk, hogy végre ne kelljen korán kelni, dolgozatokat írni. Sóvárgunk a nyárban rejlő élményekre. Egy-egy...

Continue reading

Hírlevél 2024. május

Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Efézus 2,19 Falugyűlést szerveztek egy vidéki község művelődési házban, ahová minden helyi lakcímigazolvánnyal rendelkező lakos bebocsátást kaphatott, hogy eleget tegyen lokálpatrióta kötelességének, és megtárgyalja a szennyvízhálózat kiépítésének ütemezését, esetleg hangot adjon aggályaiknak. „Akinek papírja...

Continue reading

Hírlevél 2024. április

Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Máté 16,21 Kell. Egy apró kis szó, amivel bizony a XXI. század embere igencsak megküzd. Rengeteg feszültséget, ellenkezést, ellenérzést válthat ki...

Continue reading

Üzenő 2023

Sok szeretettel ajánljuk olvasásra az Üzenőt, amely a 2023-as évünk összefoglalása, beszámoló az eseményekről, tervek az idei évre. Üzenő olvasása

Continue reading

Hírlevél 2024. március

„Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagy értékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.” Máté 13,45-46 A felfedezés öröme A böjti időszak közepén vagyunk. Kérdésemre a hittanosok mindig szépen elmondják, hogy a böjt az, ha valaki nem eszik húst…,...

Continue reading

Hírlevél 2024. január

Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ézsaiás 46,4   Új év – új kezdet. Gyakran halljuk januárban ezeket a kifejezéseket. És valóban sokan kezdenek neki az új évnek kimondott fogadalmakkal, vagy csak titokban megfogalmazott vágyakkal: majd idén. Majd idén többet mozgok. Majd...

Continue reading

Hírlevél 2023. december

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11,28 Végre itt az advent! Idén kicsit később érkezett, mint máskor szokott, de végre itt van. Lehet legálisan karácsonyi zenét hallgatni, égőkkel díszíteni, mézeskalácsot sütni és dekorálni, és egyszerűen csak karácsonyi lázban égni. A külsőségek mellett...

Continue reading

Hírlevél 2023. szeptember

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. (…) Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az...

Continue reading

Hírlevél. 2023 augusztus

Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja....

Continue reading