Rólunk

Mi az SDG?

Az SDG egy országos református közösség, ahol együtt haladunk Isten megismerésének útján őszinteségben, szabadon, és megéljük, hogy keresztyénként élni megerősítő, felszabadító, friss.
Az egyházunkban történő iskolamisszióba kapcsolódik be az SDG, a református középiskolák diákjai felé érezve különös elhívást.
Az SDG magyar református diákmozgalomként a Szentírás mellett a Magyar Református Egyház hivatalos és hatályban lévő hitvallásait vallja és képviseli.

Küldetésünk

Isten úgy szerette a világot, hogy egészen közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. Ez arra indít bennünket, hogy vele együtt munkálkodjunk és egy olyan őszinte, nyílt, befogadó közösséget éljünk meg a ránk bízottakkal együtt, ahol érett keresztyénekké válhatunk Isten újjáteremtő munkája által.

Ami felé haladunk

Az elmúlt évek bizonytalanságai után elsődleges célkitűzésünk, hogy a középiskolai kapcsolatainkat megújítsuk és megerősítsük a diákokkal, tanárokkal, vezetőkkel egyaránt. Ezekből a kapcsolatokból táplálkozva szeretnénk megalapozni iskolamissziónkat, mellyel a református középiskolák diákjai felé fordulunk. Kiemelt célunk a szervezethez kapcsolódó, aktív önkéntesek körének megerősítése és bővítése is. Mind az önkéntesek befogadásához, mind a diákok felé való szolgálathoz fontos a stabil szervezeti működés, így a jelenlegi vezetőség ennek kialakításán is aktívan dolgozik.

Kimondott cél 2023-ra: minél több iskolába személyesen eljutni, személyes kapcsolatokat kialakítani.

Elnökség, munkatársak, felügyelő bizottság

Szervezetünket legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlések között a hét tagú elnökség vezeti.

Németh Tamás

Elnök

Németh Tamás

Németh Tamás vagyok, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium tanulójaként lettem az SDG tagja 2004-ben. Az egykori gimis ifimben és az SDG közösségében való hitre jutás után Jézus Krisztus jelölte ki számomra azt a keskeny utat, amelyen lelkipásztorként követhetem és szolgálhatom Őt. A budapesti teológián eltöltött éveim során (2007–2012) az Úr, mint gondos kertész, alaposan megnyeste életemet, igazított személyiségemen, hogy legyen erőm és hitem a szolgálatba beleállni. Az SDG-ben betöltött szolgálatomat egy időre olyan ifjúsági szolgálatok váltották fel, mint a KözösPont Ökumenikus Fesztiválmisszió majd egy évtizeden át való képviselete, vagy a Csillagpont egyes munkaágainak szervezése több alkalommal is. A legnagyobb szolgálatot, vagyis a hivatalos lelkipásztori szolgálatot a budapesti Pozsonyi úti gyülekezetben eltöltött négy esztendőben (2012–2016) kezdtem, majd a budafoki Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam iskolalelkészként, mind a mai napig, immáron hatodik éve. Házas vagyok, három kislány büszke édesapja. A következő években iskolalelkészi tapasztalataimat is felhasználva szeretném segíteni az SDG közösségét abban, hogy betölthesse evangéliumi, szellemi és kulturális misszióját a magyarországi református középiskolákban.

Czikó Györgyi

Elnökhelyettes

Czikó Györgyi

Czikó Györgyi vagyok, a Budapest-Mátyásföldi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora. 12 évet töltöttem el különböző református oktatási intézmények falai között. Először a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban tapasztaltam meg mit jelent keresztyén iskolába járni. Egy kis abaúji faluban nőttem fel, így amikor először átléptem a gimnázium kapuit, egy egészen más világ nyílt ki előttem abban, hogyan élhetem meg a Krisztussal való kapcsolatomat a kortársaim közösségében. Középiskolai tanulmányaim legmeghatározóbb élménye volt a Lévay kollégiumában lévő esti áhítatok koordinálása, amelyeket mi, diákok tartottunk egymásnak. A gimnázium után tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen folytattam, ahol 2021-ben végeztem. Az SDG-vel még a középiskolában ismerkedtem meg, majd az egyetemi évek első felében voltam aktív résztvevője a programoknak. Anno a HÖK elnöki feladataim miatt szakadt meg a kapcsolatom az SDG-vel, most az akkor megszerzett tapasztalataimat szeretném kamatoztatni. Az elnökségen belül az elnökhelyettesi tisztséget töltöm be, amely nagy megtiszteltetés számomra.

Kocsis Márta

Elnökségi tag

Kocsis Márta

Kocsis Márta vagyok, tanítvány, tanító, testvér, hittanoktató. Ezek olyan címkék az életemben, amiket szeretek és valóban meghatároznak engem. Az SDG-vel távoli, sőt nagymamám révén történelmi kapcsolatban vagyok, sok évig pedig a nővérem meghatározó közössége volt az SDG. Az ő (sokadik) hívására vettem részt öt éve egy tavaszi találkozón, akkor találkoztam az SDG befogadó szeretetével, szellemiségével, lelkiségével. Azóta életem meghatározó közössége és a hitbeli fejlődésem fontos színtere lett az SDG. Az elmúlt években önkéntesként részt vettem a találkozók, a zarándoklatok, a bibliaismereti versenyek szervezésében. Ezeken az alkalmakon számomra a legnagyobb öröm mindig a diákokkal való találkozás. Mi azon fogunk továbbra is dolgozni, én immáron az elnökség tagjaként, hogy minél több refis diák megélje, hogy Istenhez tartozni nagyon jó, és ebben senki ne maradjon magára, lelki otthonra találjon az SDG közösségében.

Krisztován Márton

Elnökségi tag

Krisztován Márton

Tizenegy évvel ezelőtt konfirmáltam a Gyulai Református Gyülekezetben, ahol azt éreztem, hogy még többet szeretnék megismerni Isten szeretetéből. Ezt a vágyat Isten azóta tovább erősítette, és adott mellé hivatást is: tavaly végeztem a teológián. Azóta a Budapest-Fasori Gyülekezetben vagyok ifjúsági lelkész, ahol feleségemmel együtt szolgálunk. Úgy látom a szolgálatomat, mint amiben a kapcsolópontok megtalálása és az őszinteség a legfontosabb értékek. Az életünk megannyi részletében megélhető az Istennel való kapcsolat. A művészet, a sportok, az emberi kapcsolataink - ezek mind Istenre tudnak mutatni. A vágyam az, hogy a rám bízottak felfedezzék ezeket a kapcsolópontokat, és így minél inkább Isten jelenlétében élhessék az életüket. Mindezt pedig őszintén, szabadon tehessék meg. Szolgálóként én is ugyanezekben próbálok növekedni és útmutatást adni.

Szabó István

Elnökségi tag

Szabó István

Szabó István vagyok. Budapesten a Baár-Madasba jártam gimibe. Ez három szempontból is meghatározó volt:
1.) Itt találkoztam a tanárokon és főleg a diáktársakon keresztül Jézus Krisztussal. Hálás vagyok a kis közösségnek, ahol hitre jutottam és ahol nagyon sok jó élménnyel lettem gazdagabb.
2.) Ide járt a feleségem, Gyöngyi is, akivel 2013 óta házasok vagyunk. Ő vezetett be az SDG közösségébe, és nagyszerű volt, hogy együtt szolgálhattunk, épülhettünk, vehettünk részt az alkalmakon.
3.) A gimnáziumban kaptam meg Istentől az elhívásomat is, hogy legyek lelkipásztor. Kiváltságnak élem meg, hogy jelenleg gyülekezetplántáló munkát végezhetek Budapesten, a József Attila-lakótelepen. Sok örömet, áldást tapasztaltam már meg ezzel kapcsolatban és úgy hiszem, hogy a java még csak ezután következik. Úgy gondolom, hogy egy református iskola igenis sokat tud adni a diákjainak. Az SDG közösségével továbbra is azon szeretnék munkálkodni, hogy a középiskolákban tanulókat (és tanítókat) hitre hívjuk, segítsük, Krisztusban nyert identitásukban megerősítsük, hogy nekik az Isten szeretetét bemutassuk, és velük Isten országának közelségét megéljük.

Semlyényi Dániel

Elnökségi tag

Semlyényi Dániel

Semlyényi Dániel vagyok, önkéntes és friss apuka. Gimisként, a debreceni refiben találkoztam az SDG-vel. Először egy Tavaszi Találkozóra, majd egy Adventi Csendeshétvégére mentünk el barátokkal és annyira megtetszett a befogadó környezet, a nyitottság minden kérdésre, hogy hamar elhatároztuk, hogy szeretnénk egy SDG által mentorált ifit létrehozni a suliban. Azóta vagyok önkéntes, második ciklus óta pedig elnökségi tag is. Sokat adott nekem ez a közösség, Istennek sok áldását rajtuk keresztül tapasztalhattam, tapasztalhatom mai napig. Fontosnak tartom, hogy országszerte minél több refiben segítsük a gimiseket, hogy találkozhassanak Istennel. Itt mindig izgalmas szolgálni, tele van a csapat ötletekkel, járjuk az országot és így rengeteg csodás emberrel ismerkedhettem meg. Szabadidőmben nagyon szeretek, túrázni, társasozni, filmezni, és mindezt leginkább az SDG-s barátokkal teszem.

Székely Gergely

Elnökségi tag

Székely Gergely

Székely Gergő vagyok. Gödöllői Református Líceum neveltje, Óbudai Egyetem (majdnem) túlélője. Életem fontos része a kettő között egy angliai közösségben töltött 10 hónap, aminek az SDG-vel (egész pontosan Pistivel) való találkozásomat is köszönhetem. SDG-s pályafutásomat 2012-ben kezdtem, eleinte csak Pesti körökön való részvétellel, 2015 óta pedig minden SDG-s találkozón megtalálható voltam. Többnyire egy laptop mögött, vagy egy fényképezőgéppel a nyakamban, de minden egyéb is szokott nálam lenni, ami a hétvégén kell, vagy épp nem kell. 2018-ban, konfirmációt követően lettem SDG-tag, rendhagyó módon a nyári táborban. Csillagpontos szabadulósátorban (vagy környékén) is mindig megtaláltok és az SDG szabadulójátékának, a Szövetség ládáinak egyik megálmodója és megalkotója is lettem. És miért vagyok ott minden SDG-s alkalmon? A közösségért. A diákokért, a fiatalokért, a régebb óta fiatalokért és a barátokért, akik leginkább az első három csoportból jönnek.

Kamarás- Horváthy Petra

Felügyelőbizottsági tag

Kamarás- Horváthy Petra

Kamarás- Horváthy Petra, Pötyi vagyok. 2002-ben lettem Pápai refis, ott ismerkedtem meg 15 évesen az SDG küldetésével, missziójával. A gimis és teológus évek alatt szép csendben részemmé vált, saját küldetésemmé is lett az SDG, a mindenkori ifjúság helyzete, lelkisége, önismerete, istenismerete és a közösség, ahol én is otthonra leltem. A mindennapjaimban jelenleg a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában tevékenykedem, és az egyházkerületi építkezéseket koordinálom. Férjemmel Kapuváron élünk. Néhány idézet összefoglalja azt, amit az emberről, a világról gondolok. Herman Hesse Demian című műve az egyik legmeghatározóbb olvasmányélményem, tőle származik két alapvető gondolat, ami mentén tekintek önmagamra és az embertársaimra: „A lélek ápolása a hivatásom és az életcélom... Ha gyűlölünk valakit, akkor annak képében olyasmit gyűlölünk, ami bennünk van. Ami nincs meg bennünk, az nem zaklat fel.” Hinni a Szentháromság Istenben hiszek, Gondviselő Atyámmal osztom meg a mindennapjaimat, életkérdéseimet, félelmeimet, bizonytalanságaimat és örömeimet; az értem önmagát áldozó Krisztus a legnagyobb példaképem, és minden nap azt kérem a Szentlélektől, hogy formáljon engem is olyan Krisztus-arcú keresztyénné, akin keresztül Krisztus fényessége sugárzik. Életcélom, hogy megmutathassam az embereknek, hogy az ő életükben is tevékenykedik Isten, méghozzá nagyon is látható és felismerhető módon.

Filotás Bálint

Felügyelőbizottsági tag

Filotás Bálint

Filotás Bálint Máté vagyok, teológushallgató és jelenleg felügyelőbizottsági tag a Diákmozgalom életében. Az SDG mindig is egy meghatározó közösség volt az életemben. Hiszen itt kaptam meg lelkészi elhívásomat és ebben a közösségben ismerhettem meg azt a keresztyén értékrendet és Megváltómat, amely a mai napig hitem és életem alapját jelenti. Úgy gondolom, hogy maga az SDG olyan, mint egy nagy család, amelyben vannak mélységek és magasságok, de mégis az Isten Lelke vezeti és őrzi, társa az útján. S mint felügyelőbizottsági tag, ezen az úton szeretném kísérni a Mozgalom életét és meglátni, hogy amit teszünk az valóban az Isten dicsőségére tesszük és valóban mondhatjuk, hogy Soli Deo Gloria.

Győri János

Felügyelőbizottsági tag

Győri János

Győri János vagyok, általában Janónak szólítanak. Debrecenben, református szülők gyermekeként nőttem fel, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanultam, és itt ismertem meg osztálytársamként a feleségemet. Az egyetemi éveink alatt Budapesten is megfordulva, végül mi is Debrecenben telepedtünk le és mára háromfősre nőtt a kis családunk, amiben Isten gazdag áldását tapasztaljuk. Az SDG-vel való kapcsolatom a 2013-as tavaszi találkozóig nyúlik vissza, amikor is baráti meghívásra érkeztem Balatonszárszóra és egyből nagyon megfogott a közösség, aminek pillanatok alatt részesének éreztem magam. Néhány év alatt megérett a gondolat bennem, hogy jó lenne vissza-és továbbadni abból, amit az SDG-ben kaptam, ezért néhány barátommal elindítottunk egy helyi csoportot iskolánkban, és igyekeztem az országos munkában is önkéntesként részt venni. Időközben tagja is lettem a diákmozgalomnak, így a közgyűléseken már jobban bepillantást nyertem a szervezet mindennapi munkájába, és jutottam el végül oda, hogy felkérést kaptam a felügyelőbizottsági tagságra, amely során szeretném lelkiismeretesen segíteni az elnökség munkáját.

Herman Fanni

Irodai munkatárs

Herman Fanni

Herman Fanni vagyok, a noszvaji református gyülekezet tagja, testvér, nemsokára feleség, de legfőképpen és mindenekelőtt Isten gyermeke. 2023-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, látványtervezés szakon. Egyetemi éveim alatt értettem meg, hogy Isten lelkészi szolgálatra hívott el, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok. Fiatalon tértem meg, és ezért nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok azért is, hogy volt olyan közöségem, ami erősíthetett, segíthetett a hitben járás útján, ahol tanulhattam, szolgálhattam. A gimnáziumi évek alatt, a kamaszévek viharaiban elmondhatatlan kincs volt ez a horgony, amin keresztül Isten megtartott, visszarántott magához. Szeretném ezt a kincset minél több fiatallal megosztani, továbbadni nekik, mert tudom milyen érték, és azt is, hogy mekkora szüksége van rá mindenkinek. Hálás vagyok, hogy már nem csak önkéntesként, hanem az SDG munkatársaként is végezhetem ezt a szolgálatot.

Szabó Botond

Irodai munkatárs

Szabó Botond

Szabó Botond vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lelkész szakos hallgatója. Feleségemmel az Erdőkertesi Református Missziói Egyházközség szolgáló tagjai vagyunk, két másik gyülekezeti testvéremmel vezetem az itteni ifjúsági bibliaórát 2019 óta. A Gödöllői Református Líceum Gimnáziumban tanultam, az itt töltött éveim alatt adtam át életemet Krisztusnak, és értettem meg Isten elhívását a lelkipásztori szolgálatra. Szintén az itt töltött évek alatt találkoztam először az SDG-vel, amikor a vezetőképzőn való részvételem után egyre több programra mentem el. Már gimnáziumi éveim alatt is feladatomnak éreztem, hogy a középiskolai korosztály felé szolgáljak, így egy iskolai ifit vezettem két másik diákkal, és az SDG segítségével. A teológián töltött éveim alatt is feladatomnak látom, hogy a gimnáziumok lelkiségéért a lehető legtöbbet megtegyem, ezért is örülök nagyon, hogy az SDG egyik operatív munkatársa lehetek. Nagyon hálás vagyok azért, hogy bár rövid ideje vagyok az SDG- közösség része, máris az otthonomnak érzem. Ezt kívánom nektek is!

Máthé Melinda

Irodai munkatárs

Máthé Melinda

Máthé Melinda vagyok, főállásban az SDG-irodát vezetem, „mellékállásban” pedig két gyermekünk édesanyjaként és lelkipásztor férjem segítőtársaként vagyok jelen a családunkban. Mindkét szerepemben háttérként tudom meghatározni magam. Milyen is a jó háttér, háttérember? Számítani lehet rá, kiindulási alapot ad. Összefogja a néha összekuszálódott szálakat, ismeri az összefüggéseket. Biztos lábakon áll, nem riad meg a törvényszerűen előforduló problémák láttán. Ennek köszönhetően az előtérben lévőknek nem kell mindig a hátuk mögé nézniük, hanem bátran futhatnak a kijelölt céljuk felé. Ezt a támogató feladatot vállaltam irodavezetőként, és minden nap az mozdít előre, ha látom, hogy a munkatársam, az elnökség és az önkénteseink az Istentől kapott küldetésüket teljesítve szárnyalnak, és töltik be az SDG küldetését az evangélium hirdetésében. Remélem, hogy személyesen is fogjuk látni egymást egy-egy találkozó alkalmával, de én akkor végzem jól a munkám, ha észre sem veszitek, mit csinálok. Azért néha gondoljatok rám, ha gördülékeny a szervezés, jó a szállás vagy finom az ebéd. 🙂
Nagyon hálás vagyok azért, hogy bár rövid ideje vagyok az SDG- közösség része, máris az otthonomnak érzem. Ezt kívánom nektek is!

Németh Tamás

Elnök

Németh Tamás

Németh Tamás vagyok, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium tanulójaként lettem az SDG tagja 2004-ben. Az egykori gimis ifimben és az SDG közösségében való hitre jutás után Jézus Krisztus jelölte ki számomra azt a keskeny utat, amelyen lelkipásztorként követhetem és szolgálhatom Őt. A budapesti teológián eltöltött éveim során (2007-2012) az Úr, mint gondos kertész, alaposan megnyeste életemet, igazított személyiségemen, hogy legyen erőm és hitem a szolgálatba beleállni. Az SDG-ben betöltött szolgálatomat egy időre olyan ifjúsági szolgálatok váltották fel, mint a KözösPont Ökumenikus Fesztiválmisszió majd egy évtizeden át való képviselete, vagy a Csillagpont egyes munkaágainak szervezése több alkalommal is. A legnagyobb szolgálatot, vagyis a hivatalos lelkipásztori szolgálatot a budapesti Pozsonyi Úti gyülekezetben eltöltött négy esztendőben (2012-2016) kezdtem, majd a budafoki Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam iskolalelkészként, mind a mai napig, immáron hatodik éve. Házas vagyok, két (hamarosan három) kislány büszke édesapja. A következő években iskolalelkészi tapasztalataimat is felhasználva szeretném segíteni az SDG közösségét abban, hogy betölthesse evangéliumi, szellemi és kulturális misszióját a magyarországi református középiskolákban.

Czikó Györgyi

Elnökhelyettes

Czikó Györgyi

Czikó Györgyi vagyok, a Budapest-Mátyásföldi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora. 12 évet töltöttem el a különböző református oktatási intézmények falai között. Először a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban tapasztaltam meg mit jelent keresztyén iskolába járni. Egy kis abaúji faluban nőttem fel, így amikor először átléptem a gimnázium kapuit egy egészen más világ nyílt ki előttem abban, hogyan élhetem meg a Krisztussal való kapcsolatomat a kortársaim közösségében. Középiskolai tanulmányaim legmeghatározóbb élménye volt a Lévay kollégiumában lévő esti áhítatok koordinálása, melyet mi diákok tartottunk egymásnak. A gimnázium után tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen folytattam, ahol az előző évben végeztem. Az SDG-vel még a középiskolában ismerkedtem meg, majd az egyetemi évek első felében voltam aktív résztvevője a programoknak. Anno a HÖK elnöki feladataim miatt szakadt meg a kapcsolatom az SDG-vel, most az akkor megszerzett tapasztalataimat szeretném kamatoztatni. Az elnökségen belül az elnökhelyettesi tisztséget töltöm be, amely nagy megtiszteltetés számomra.

Kocsis Márta

Elnökségi tag

Kocsis Márta

Kocsis Márta vagyok, tanítvány, tanító, testvér, hittanoktató. Ezek olyan címkék az életemben, amiket szeretek és valóban meghatároznak engem. Az SDG-vel távoli, sőt nagymamám révén történelmi kapcsolatban vagyok, sok évig pedig a nővérem meghatározó közössége volt az SDG. Az ő (sokadik) hívására vettem részt öt éve egy tavaszi találkozón, akkor találkoztam az SDG befogadó szeretetével, szellemiségével, lelkiségével. Azóta életem meghatározó közössége és a hitbeli fejlődésem fontos színtere lett az SDG. Az elmúlt években önkéntesként részt vettem a találkozók, a zarándoklatok, a bibliaismereti versenyek szervezésében. Ezeken az alkalmakon számomra a legnagyobb öröm mindig a diákokkal való találkozás. Mi azon fogunk továbbra is dolgozni, én immáron az elnökség tagjaként, hogy minél több refis diák megélje, hogy Istenhez tartozni nagyon jó, és ebben senki ne maradjon magára, lelki otthonra találjon az SDG közösségében.

Krisztován Márton

Elnökségi tag

Krisztován Márton

Krisztován Márton vagyok. A vezetéknevem állítólag azt jelenti, hogy "keresztyén". Ezt a meg nem erősített információt csak azért említem, mert ez számomra a legfontosabb: Krisztusé vagyok, és hogy krisztusiként éljek. Gyuláról származom, de jelenleg Budapesten élek. A Fasori Református Gyülekezetben vagyok ifjúsági lelkész. A teológián ismertem meg feleségemet, Klaudiát, akivel együtt szolgálunk. Szabadidőmben filmet nézek (és azokról nagyon sokat beszélek), olvasok, biciklizem, kirándulok. Az SDG-t végzős gimnazistaként ismertem meg. Azóta a közösségi hovatartozásom egyik alappillére lett a csendeshétvégékkel, találkozókkal és különösen a zarándoklatokkal. Mindig örömmel szolgáltam ebben a csapatban. Az Elnökség tagjaként is szeretném Isten iránti hálámat kifejezni. Remélem sok mindenkivel megismerkedem ebben a szolgálatban!

Szabó István

Elnökségi tag

Szabó István

Szabó István vagyok. Budapesten a Baár-Madasba jártam gimibe. Ez három szempontból is meghatározó volt: 1.) Itt találkoztam a tanárokon és főleg a diáktársakon keresztül Jézus Krisztussal. Hálás vagyok a kis közösségnek, ahol hitre jutottam és ahol nagyon sok jó élménnyel lettem gazdagabb. 2.) Ide járt a feleségem, Gyöngyi is, akivel már 9 éve házasok vagyunk. Ő vezetett be az SDG közösségébe, és nagyszerű volt, hogy együtt szolgálhattunk, épülhettünk, vehettünk részt az alkalmakon. 3.) A gimnáziumban kaptam meg Istentől az elhívásomat is, hogy legyek lelkipásztor. Kiváltságnak élem meg, hogy jelenleg gyülekezetplántáló munkát végezhetek Budapesten, a József Attila-lakótelepen. Sok örömet, áldást tapasztaltam már meg ezzel kapcsolatban és úgy hiszem, hogy a java még csak ezután következik. Úgy gondolom, hogy egy református iskola igenis sokat tud adni a diákjainak. Az SDG közösségével továbbra is azon szeretnék munkálkodni, hogy a középiskolákban tanulókat (és tanítókat) hitre hívjuk, segítsük, Krisztusban nyert identitásukban megerősítsük, hogy nekik az Isten szeretetét bemutassuk, és velük Isten országának közelségét megéljük.

Semlyényi Dániel

Elnökségi tag

Semlyényi Dániel

Semlyényi Dániel vagyok, önkéntes és friss apuka. Gimisként, a debreceni refiben találkoztam az SDG-vel. Először egy Tavaszi Találkozóra, majd egy Adventi Csendeshétvégére mentünk el barátokkal és annyira megtetszett a befogadó környezet, a nyitottság minden kérdésre, hogy hamar elhatároztuk, hogy szeretnénk egy SDG által mentorált ifit létrehozni a suliban. Azóta vagyok önkéntes, második ciklus óta pedig elnökségi tag is. Sokat adott nekem ez a közösség, Istennek sok áldását rajtuk keresztül tapasztalhattam, tapasztalhatom mai napig. Fontosnak tartom, hogy országszerte minél több refiben segítsük a gimiseket, hogy találkozhassanak Istennel. Itt mindig izgalmas szolgálni, tele van a csapat ötletekkel, járjuk az országot és így rengeteg csodás emberrel ismerkedhettem meg. Szabadidőmben nagyon szeretek, túrázni, társasozni, filmezni, és mindezt leginkább az SDG-s barátokkal teszem.

Székely Gergely

Elnökségi tag

Székely Gergely

Székely Gergő vagyok. Gödöllői Református Líceum neveltje, Óbudai Egyetem (majdnem) túlélője. Életem fontos része a kettő között egy angliai közösségben töltött 10 hónap, aminek az SDG-vel (egész pontosan Pistivel) való találkozásomat is köszönhetem. SDG-s pályafutásomat 2012-ben kezdtem, eleinte csak Pesti körökön való részvétellel, 2015 óta pedig minden SDG-s találkozón megtalálható voltam. Többnyire egy laptop mögött, vagy egy fényképezőgéppel a nyakamban, de minden egyéb is szokott nálam lenni, ami a hétvégén kell, vagy épp nem kell. 2018-ban, konfirmációt követően lettem SDG tag, rendhagyó módon a nyári táborban. Csillagpontos szabadulósátorban (vagy környékén) is mindig megtaláltok és az SDG szabadulójátékának, a Szövetség Ládáinak egyik megálmodója és megalkotója is lettem. És miért vagyok ott minden SDG-s alkalmon? A közösségért. A diákokért, a fiatalokért, a régebb óta fiatalokért és a barátokért, akik leginkább az első három csoportból jönnek.

Kamarás- Horváthy Petra

Felügyelőbizottsági tag

Kamarás- Horváthy Petra

Kamarás- Horváthy Petra, Pötyi vagyok. 2002-ben lettem Pápai refis, ott ismerkedtem meg 15 évesen az SDG küldetésével, missziójával. A gimis és teológus évek alatt szép csendben részemmé vált, saját küldetésemmé is lett az SDG, a mindenkori ifjúság helyzete, lelkisége, önismerete, Isten ismerete és a közösség, ahol én is otthonra leltem. A mindennapjaimban jelenleg a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában tevékenykedem, és az egyházkerületi építkezéseket koordinálom. Férjemmel Kapuváron élünk. Néhány idézet összefoglalja azt, amit az emberről, a világról gondolok. Herman Hesse Demian című műve az egyik legmeghatározóbb olvasmányélményem, tőle származik két alapvető gondolat, ami mentén tekintek önmagamra és az embertársaimra: "A lélek épolása a hivatásom és az életcélom...... Ha gyűlölünk valakit, akkor annak képében olyasmit gyűlölünk, ami bennünk van. Ami nincs meg bennünk, az nem zaklat fel." Hinni a Szentháromság Istenben hiszek, Gondviselő Atyámmal osztom meg a mindennapjaimat, élet kérdéseimet, félelmeimet, bizonytalanságaimat és örömeimet; az értem önmagát áldozó Krisztus a legnagyobb példaképem, és minden nap azt kérem a Szentlélektől, hogy formáljon engem is olyan Krisztus arcú keresztyénné, akin keresztül Krisztus fényessége sugárzik. Életcélom, hogy megmutathassam az embereknek, hogy az ő életükben is tevékenykedik Isten, méghozzá nagyon is látható és felismerhető módon.

Filotás Bálint

Felügyelőbizottsági tag

Filotás Bálint

Filotás Bálint Máté vagyok teológus hallgató és jelenleg a Felügyelő Bizottsági tag, a Diákmozgalom életében. Az SDG számomra mindig is egy meghatározó közösség volt az életemben. Hiszen itt kaptam meg lelkészi elhívásomat és ebben a közösségben ismerhettem meg azt a keresztyén értékrendet és Megváltómat, amely a mai napig hitem és életem alapjait jelentik. Úgy gondolom, hogy maga az SDG olyan, mint egy nagy család, amelyben vannak mélységek és magasságok, de még is az Isten Lelke vezeti és őrzi, társa útján. S mint FB tag ezen az úton szeretném kísérni a Mozgalom életét és meglátni, hogy amit teszünk az valóban az Isten dicsőségére tesszük és valóban mondhatjuk, hogy Soli Deo Glória.

Győri János

Felügyelőbizottsági tag

Győri János

Győri János vagyok, általában Janónak szólítanak. Debrecenben, református szülők gyermekeként nőttem fel, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanultam, és itt ismertem meg osztálytársamként a feleségemet. Az egyetemi éveink alatt Budapesten is megfordulva, végül mi is Debrecenben telepedtünk le és mára háromfősre nőtt a kis családunk, amin Isten gazdag áldását tapasztaljuk. Az SDG-vel való kapcsolatom a 2013-as tavaszi találkozóig nyúlik vissza, amikor is baráti meghívásra érkeztem Balatonszárszóra és egyből nagyon megfogott az a közösség, aminek pillanatok alatt részesének éreztem magam. Néhány év alatt megérett a gondolat bennem, hogy jó lenne vissza-és továbbadni abból, amit az SDG-ben kaptam, ezért néhány barátommal elindítottunk egy helyi csoportot iskolánkban, és igyekeztem az országos munkában is önkéntesként részt venni. Időközben tagja is lettem a diákszövetségnek, így a közgyűléseken már jobban bepillantást nyertem a szervezet mindennapi munkájába, és így jutottam el végül oda, hogy felkérést kaptam a felügyelőbizottsági tagságra, mely során szeretném lelkiismeretesen segíteni az elnökség munkáját.

Herman Fanni

Irodai munkatárs

Herman Fanni

Herman Fanni vagyok, a noszvaji református gyülekezet tagja, testvér, nemsokára feleség, de legfőképpen és mindenekelőtt Isten gyermeke. 2023-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, látványtervezés szakon. Egyetemi éveim alatt értettem meg, hogy Isten lelkészi szolgálatra hívott el, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok. Fiatalon tértem meg, és ezért nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok azért is, hogy volt olyan közöségem, ami erősíthetett, segíthetett a hitben járás útján, ahol tanulhattam, szolgálhattam. A gimnáziumi évek alatt, a kamaszévek viharaiban elmondhatatlan kincs volt ez a horgony, amin keresztül Isten megtartott, visszarántott magához. Szeretném ezt a kincset minél több fiatallal megosztani, továbbadni nekik, mert tudom milyen érték, és azt is, hogy mekkora szüksége van rá mindenkinek. Hálás vagyok, hogy már nem csak önkéntesként, hanem az SDG munkatársaként is végezhetem ezt a szolgálatot.

Szabó Botond

Irodai munkatárs

Szabó Botond

Szabó Botond vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lelkész szakos hallgatója. Feleségemmel az Erdőkertesi Református Missziói Egyházközség szolgáló tagjai vagyunk, két másik gyülekezeti testvéremmel vezetem az itteni ifjúsági bibliaórát 2019 óta. A Gödöllői Református Líceum Gimnáziumban tanultam, az itt töltött éveim alatt adtam át életemet Krisztusnak, és értettem meg Isten elhívását a lelkipásztori szolgálatra. Szintén az itt töltött évek alatt találkoztam először az SDG-vel, amikor a vezetőképzőn való részvételem után egyre több programra mentem el. Már gimnáziumi éveim alatt is feladatomnak éreztem, hogy a középiskolai korosztály felé szolgáljak, így egy iskolai ifit vezettem két másik diákkal, és az SDG segítségével. A teológián töltött éveim alatt is feladatomnak látom, hogy a gimnáziumok lelkiségéért a lehető legtöbbet megtegyem, ezért is örülök nagyon, hogy az SDG egyik operatív munkatársa lehetek.

Máthé Melinda

Irodai munkatárs

Máthé Melinda

Máthé Melinda vagyok, főállásban az SDG-irodát vezetem, “mellékállásban” pedig két gyermekünk édesanyjaként és lelkipásztor férjem segítőtársaként vagyok jelen a családunkban. Mindkét szerepemben háttérként tudom meghatározni magam. Milyen is a jó háttér, háttérember? Számítani lehet rá, kiindulási alapot ad. Összefogja a néha összekuszálódott szálakat, ismeri az összefüggéseket. Biztos lábakon áll, nem riad meg a törvényszerűen előforduló problémák láttán. Ennek köszönhetően az előtérben lévőknek nem kell mindig a hátuk mögé nézniük, hanem bátran futhatnak a kijelölt céljuk felé. Ezt a támogató feladatot vállaltam irodavezetőként, és minden nap az mozdít előre, ha látom, hogy a munkatársam, az elnökség és az önkénteseink az Istentől kapott küldetésüket teljesítve szárnyalnak, és töltik be az SDG küldetését az evangélium hirdetésében. Remélem, hogy személyesen is fogjuk látni egymást egy-egy találkozó alkalmával, de én akkor végzem jól a munkám, ha észre sem veszitek, mit csinálok. Azért néha gondoljatok rám, ha gördülékeny a szervezés, jó a szállás vagy finom az ebéd. Nagyon hálás vagyok azért, hogy bár rövid ideje vagyok az SDG- közösség része, máris az otthonomnak érzem. Ezt kívánom nektek is!

Németh Tamás

Elnök

Németh Tamás

Németh Tamás vagyok, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium tanulójaként lettem az SDG tagja 2004-ben. Az egykori gimis ifimben és az SDG közösségében való hitre jutás után Jézus Krisztus jelölte ki számomra azt a keskeny utat, amelyen lelkipásztorként követhetem és szolgálhatom Őt. A budapesti teológián eltöltött éveim során (2007-2012) az Úr, mint gondos kertész, alaposan megnyeste életemet, igazított személyiségemen, hogy legyen erőm és hitem a szolgálatba beleállni. Az SDG-ben betöltött szolgálatomat egy időre olyan ifjúsági szolgálatok váltották fel, mint a KözösPont Ökumenikus Fesztiválmisszió majd egy évtizeden át való képviselete, vagy a Csillagpont egyes munkaágainak szervezése több alkalommal is. A legnagyobb szolgálatot, vagyis a hivatalos lelkipásztori szolgálatot a budapesti Pozsonyi Úti gyülekezetben eltöltött négy esztendőben (2012-2016) kezdtem, majd a budafoki Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnáziumban folytattam iskolalelkészként, mind a mai napig, immáron hatodik éve. Házas vagyok, két (hamarosan három) kislány büszke édesapja. A következő években iskolalelkészi tapasztalataimat is felhasználva szeretném segíteni az SDG közösségét abban, hogy betölthesse evangéliumi, szellemi és kulturális misszióját a magyarországi református középiskolákban.

Czikó Györgyi

Elnökhelyettes

Czikó Györgyi

Czikó Györgyi vagyok, a Budapest-Mátyásföldi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora. 12 évet töltöttem el a különböző református oktatási intézmények falai között. Először a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban tapasztaltam meg mit jelent keresztyén iskolába járni. Egy kis abaúji faluban nőttem fel, így amikor először átléptem a gimnázium kapuit egy egészen más világ nyílt ki előttem abban, hogyan élhetem meg a Krisztussal való kapcsolatomat a kortársaim közösségében. Középiskolai tanulmányaim legmeghatározóbb élménye volt a Lévay kollégiumában lévő esti áhítatok koordinálása, melyet mi diákok tartottunk egymásnak. A gimnázium után tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen folytattam, ahol az előző évben végeztem. Az SDG-vel még a középiskolában ismerkedtem meg, majd az egyetemi évek első felében voltam aktív résztvevője a programoknak. Anno a HÖK elnöki feladataim miatt szakadt meg a kapcsolatom az SDG-vel, most az akkor megszerzett tapasztalataimat szeretném kamatoztatni. Az elnökségen belül az elnökhelyettesi tisztséget töltöm be, amely nagy megtiszteltetés számomra.

Kocsis Márta

Elnökségi tag

Kocsis Márta

Kocsis Márta vagyok, tanítvány, tanító, testvér, hittanoktató. Ezek olyan címkék az életemben, amiket szeretek és valóban meghatároznak engem. Az SDG-vel távoli, sőt nagymamám révén történelmi kapcsolatban vagyok, sok évig pedig a nővérem meghatározó közössége volt az SDG. Az ő (sokadik) hívására vettem részt öt éve egy tavaszi találkozón, akkor találkoztam az SDG befogadó szeretetével, szellemiségével, lelkiségével. Azóta életem meghatározó közössége és a hitbeli fejlődésem fontos színtere lett az SDG. Az elmúlt években önkéntesként részt vettem a találkozók, a zarándoklatok, a bibliaismereti versenyek szervezésében. Ezeken az alkalmakon számomra a legnagyobb öröm mindig a diákokkal való találkozás. Mi azon fogunk továbbra is dolgozni, én immáron az elnökség tagjaként, hogy minél több refis diák megélje, hogy Istenhez tartozni nagyon jó, és ebben senki ne maradjon magára, lelki otthonra találjon az SDG közösségében.

Krisztován Márton

Elnökségi tag

Krisztován Márton

Tizenegy évvel ezelőtt konfirmáltam a Gyulai Református Gyülekezetben, ahol azt éreztem, hogy még többet szeretnék megismerni Isten szeretetéből. Ezt a vágyat Isten azóta tovább erősítette, és adott mellé hivatást is: tavaly végeztem a teológián. Azóta a Budapest-Fasori Gyülekezetben vagyok ifjúsági lelkész, ahol feleségemmel együtt szolgálunk. Úgy látom a szolgálatomat, mint amiben a kapcsolópontok megtalálása és az őszinteség a legfontosabb értékek. Az életünk megannyi részletében megélhető az Istennel való kapcsolat. A művészet, a sportok, az emberi kapcsolataink - ezek mind Istenre tudnak mutatni. A vágyam az, hogy a rám bízottak felfedezzék ezeket a kapcsolópontokat, és így minél inkább Isten jelenlétében élhessék az életüket. Mindezt pedig őszintén, szabadon tehessék meg. Szolgálóként én is ugyanezekben próbálok növekedni és útmutatást adni.

Szabó István

Elnökségi tag

Szabó István

Szabó István vagyok. Budapesten a Baár-Madasba jártam gimibe. Ez három szempontból is meghatározó volt:
1.) Itt találkoztam a tanárokon és főleg a diáktársakon keresztül Jézus Krisztussal. Hálás vagyok a kis közösségnek, ahol hitre jutottam és ahol nagyon sok jó élménnyel lettem gazdagabb.
2.) Ide járt a feleségem, Gyöngyi is, akivel 2013 óta házasok vagyunk. Ő vezetett be az SDG közösségébe, és nagyszerű volt, hogy együtt szolgálhattunk, épülhettünk, vehettünk részt az alkalmakon.
3.) A gimnáziumban kaptam meg Istentől az elhívásomat is, hogy legyek lelkipásztor. Kiváltságnak élem meg, hogy jelenleg gyülekezetplántáló munkát végezhetek Budapesten, a József Attila-lakótelepen. Sok örömet, áldást tapasztaltam már meg ezzel kapcsolatban és úgy hiszem, hogy a java még csak ezután következik. Úgy gondolom, hogy egy református iskola igenis sokat tud adni a diákjainak. Az SDG közösségével továbbra is azon szeretnék munkálkodni, hogy a középiskolákban tanulókat (és tanítókat) hitre hívjuk, segítsük, Krisztusban nyert identitásukban megerősítsük, hogy nekik az Isten szeretetét bemutassuk, és velük Isten országának közelségét megéljük.

Semlyényi Dániel

Elnökségi tag

Semlyényi Dániel

Semlyényi Dániel vagyok, önkéntes és friss apuka. Gimisként, a debreceni refiben találkoztam az SDG-vel. Először egy Tavaszi Találkozóra, majd egy Adventi Csendeshétvégére mentünk el barátokkal és annyira megtetszett a befogadó környezet, a nyitottság minden kérdésre, hogy hamar elhatároztuk, hogy szeretnénk egy SDG által mentorált ifit létrehozni a suliban. Azóta vagyok önkéntes, második ciklus óta pedig elnökségi tag is. Sokat adott nekem ez a közösség, Istennek sok áldását rajtuk keresztül tapasztalhattam, tapasztalhatom mai napig. Fontosnak tartom, hogy országszerte minél több refiben segítsük a gimiseket, hogy találkozhassanak Istennel. Itt mindig izgalmas szolgálni, tele van a csapat ötletekkel, járjuk az országot és így rengeteg csodás emberrel ismerkedhettem meg. Szabadidőmben nagyon szeretek, túrázni, társasozni, filmezni, és mindezt leginkább az SDG-s barátokkal teszem.

Székely Gergely

Elnökségi tag

Székely Gergely

Székely Gergő vagyok. Gödöllői Református Líceum neveltje, Óbudai Egyetem (majdnem) túlélője. Életem fontos része a kettő között egy angliai közösségben töltött 10 hónap, aminek az SDG-vel (egész pontosan Pistivel) való találkozásomat is köszönhetem. SDG-s pályafutásomat 2012-ben kezdtem, eleinte csak Pesti körökön való részvétellel, 2015 óta pedig minden SDG-s találkozón megtalálható voltam. Többnyire egy laptop mögött, vagy egy fényképezőgéppel a nyakamban, de minden egyéb is szokott nálam lenni, ami a hétvégén kell, vagy épp nem kell. 2018-ban, konfirmációt követően lettem SDG-tag, rendhagyó módon a nyári táborban. Csillagpontos szabadulósátorban (vagy környékén) is mindig megtaláltok és az SDG szabadulójátékának, a Szövetség ládáinak egyik megálmodója és megalkotója is lettem. És miért vagyok ott minden SDG-s alkalmon? A közösségért. A diákokért, a fiatalokért, a régebb óta fiatalokért és a barátokért, akik leginkább az első három csoportból jönnek.

Kamarás- Horváthy Petra

Felügyelőbizottsági tag

Kamarás- Horváthy Petra

Kamarás- Horváthy Petra, Pötyi vagyok. 2002-ben lettem Pápai refis, ott ismerkedtem meg 15 évesen az SDG küldetésével, missziójával. A gimis és teológus évek alatt szép csendben részemmé vált, saját küldetésemmé is lett az SDG, a mindenkori ifjúság helyzete, lelkisége, önismerete, istenismerete és a közösség, ahol én is otthonra leltem. A mindennapjaimban jelenleg a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában tevékenykedem, és az egyházkerületi építkezéseket koordinálom. Férjemmel Kapuváron élünk. Néhány idézet összefoglalja azt, amit az emberről, a világról gondolok. Herman Hesse Demian című műve az egyik legmeghatározóbb olvasmányélményem, tőle származik két alapvető gondolat, ami mentén tekintek önmagamra és az embertársaimra: „A lélek ápolása a hivatásom és az életcélom... Ha gyűlölünk valakit, akkor annak képében olyasmit gyűlölünk, ami bennünk van. Ami nincs meg bennünk, az nem zaklat fel.” Hinni a Szentháromság Istenben hiszek, Gondviselő Atyámmal osztom meg a mindennapjaimat, életkérdéseimet, félelmeimet, bizonytalanságaimat és örömeimet; az értem önmagát áldozó Krisztus a legnagyobb példaképem, és minden nap azt kérem a Szentlélektől, hogy formáljon engem is olyan Krisztus-arcú keresztyénné, akin keresztül Krisztus fényessége sugárzik. Életcélom, hogy megmutathassam az embereknek, hogy az ő életükben is tevékenykedik Isten, méghozzá nagyon is látható és felismerhető módon.

Filotás Bálint Máté

Felügyelőbizottsági tag

Filotás Bálint Máté

Filotás Bálint Máté vagyok, teológushallgató és jelenleg felügyelőbizottsági tag a Diákmozgalom életében. Az SDG mindig is egy meghatározó közösség volt az életemben. Hiszen itt kaptam meg lelkészi elhívásomat és ebben a közösségben ismerhettem meg azt a keresztyén értékrendet és Megváltómat, amely a mai napig hitem és életem alapját jelenti. Úgy gondolom, hogy maga az SDG olyan, mint egy nagy család, amelyben vannak mélységek és magasságok, de mégis az Isten Lelke vezeti és őrzi, társa az útján. S mint felügyelőbizottsági tag, ezen az úton szeretném kísérni a Mozgalom életét és meglátni, hogy amit teszünk az valóban az Isten dicsőségére tesszük és valóban mondhatjuk, hogy Soli Deo Gloria.

Győri János

Felügyelőbizottsági tag

Győri János

Győri János vagyok, általában Janónak szólítanak. Debrecenben, református szülők gyermekeként nőttem fel, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanultam, és itt ismertem meg osztálytársamként a feleségemet. Az egyetemi éveink alatt Budapesten is megfordulva, végül mi is Debrecenben telepedtünk le és mára háromfősre nőtt a kis családunk, amiben Isten gazdag áldását tapasztaljuk. Az SDG-vel való kapcsolatom a 2013-as tavaszi találkozóig nyúlik vissza, amikor is baráti meghívásra érkeztem Balatonszárszóra és egyből nagyon megfogott a közösség, aminek pillanatok alatt részesének éreztem magam. Néhány év alatt megérett a gondolat bennem, hogy jó lenne vissza-és továbbadni abból, amit az SDG-ben kaptam, ezért néhány barátommal elindítottunk egy helyi csoportot iskolánkban, és igyekeztem az országos munkában is önkéntesként részt venni. Időközben tagja is lettem a diákmozgalomnak, így a közgyűléseken már jobban bepillantást nyertem a szervezet mindennapi munkájába, és jutottam el végül oda, hogy felkérést kaptam a felügyelőbizottsági tagságra, amely során szeretném lelkiismeretesen segíteni az elnökség munkáját.

Herman Fanni

Irodai munkatárs

Herman Fanni

Herman Fanni vagyok, a noszvaji református gyülekezet tagja, testvér, nemsokára feleség, de legfőképpen és mindenekelőtt Isten gyermeke. 2023-ban végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, látványtervezés szakon. Egyetemi éveim alatt értettem meg, hogy Isten lelkészi szolgálatra hívott el, jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lelkész szakos hallgatója vagyok. Fiatalon tértem meg, és ezért nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok azért is, hogy volt olyan közöségem, ami erősíthetett, segíthetett a hitben járás útján, ahol tanulhattam, szolgálhattam. A gimnáziumi évek alatt, a kamaszévek viharaiban elmondhatatlan kincs volt ez a horgony, amin keresztül Isten megtartott, visszarántott magához. Szeretném ezt a kincset minél több fiatallal megosztani, továbbadni nekik, mert tudom milyen érték, és azt is, hogy mekkora szüksége van rá mindenkinek. Hálás vagyok, hogy már nem csak önkéntesként, hanem az SDG munkatársaként is végezhetem ezt a szolgálatot.

Szabó Botond

Irodai munkatárs

Szabó Botond

Szabó Botond vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lelkész szakos hallgatója. Feleségemmel az Erdőkertesi Református Missziói Egyházközség szolgáló tagjai vagyunk, két másik gyülekezeti testvéremmel vezetem az itteni ifjúsági bibliaórát 2019 óta. A Gödöllői Református Líceum Gimnáziumban tanultam, az itt töltött éveim alatt adtam át életemet Krisztusnak, és értettem meg Isten elhívását a lelkipásztori szolgálatra. Szintén az itt töltött évek alatt találkoztam először az SDG-vel, amikor a vezetőképzőn való részvételem után egyre több programra mentem el. Már gimnáziumi éveim alatt is feladatomnak éreztem, hogy a középiskolai korosztály felé szolgáljak, így egy iskolai ifit vezettem két másik diákkal, és az SDG segítségével. A teológián töltött éveim alatt is feladatomnak látom, hogy a gimnáziumok lelkiségéért a lehető legtöbbet megtegyem, ezért is örülök nagyon, hogy az SDG egyik operatív munkatársa lehetek.

Máthé Melinda

Irodai munkatárs

Máthé Melinda

Máthé Melinda vagyok, főállásban az SDG-irodát vezetem, „mellékállásban” pedig két gyermekünk édesanyjaként és lelkipásztor férjem segítőtársaként vagyok jelen a családunkban. Mindkét szerepemben háttérként tudom meghatározni magam. Milyen is a jó háttér, háttérember? Számítani lehet rá, kiindulási alapot ad. Összefogja a néha összekuszálódott szálakat, ismeri az összefüggéseket. Biztos lábakon áll, nem riad meg a törvényszerűen előforduló problémák láttán. Ennek köszönhetően az előtérben lévőknek nem kell mindig a hátuk mögé nézniük, hanem bátran futhatnak a kijelölt céljuk felé. Ezt a támogató feladatot vállaltam irodavezetőként, és minden nap az mozdít előre, ha látom, hogy a munkatársam, az elnökség és az önkénteseink az Istentől kapott küldetésüket teljesítve szárnyalnak, és töltik be az SDG küldetését az evangélium hirdetésében. Remélem, hogy személyesen is fogjuk látni egymást egy-egy találkozó alkalmával, de én akkor végzem jól a munkám, ha észre sem veszitek, mit csinálok. Azért néha gondoljatok rám, ha gördülékeny a szervezés, jó a szállás vagy finom az ebéd. 🙂
Nagyon hálás vagyok azért, hogy bár rövid ideje vagyok az SDG- közösség része, máris az otthonomnak érzem. Ezt kívánom nektek is!

Múlt, Szárszó és az elmúlt 25 év

Az SDG egy református közösség. Utódja az 1921-ban indult Református Diákok Soli Deo Gloria Diákszövetségének. Diákmozgalomként 1994-ben indult újra, 55 év kényszerű szünet után. Szolgálatunkat azóta elsősorban a református középiskolák között végezzük. A rendszerváltozás után az SDG diákszövetség gazdag hagyománya több szálon éledt újra. A szárszói SDG telep az egyház tulajdonában, ifjúsági mozgalmunktól függetlenül, felújítása óta SDG Családi Hotel és Konferencia Központ néven működik. A hajdani fiatal SDG-sek a rendszerváltozás után értelmiségi konferenciákat szerveztek, illetve még a mai napig is vannak SDG szenior találkozók. Ők így nyilatkoztak az SDG-ről: “Krisztus-hit, vidám keresztyénség, együtt, fiatalok fiatalokért, közös munka, „szolgálj szeretettel”, testvériség, közösség, összetartozás, egymás iránti felelősség, kedvcsinálás, lelkesedés, bizonyságtévő lélek, bűnbánat, Lélek ereje, nyitott, befogadó, alámerülés, igeolvasás, továbbadás, „itt van Isten köztünk”, közös éneklés, őszinte, megmozgató, értékőrzés, és a hogyishívják…” Néhányuk életútja és a mai fiataloknak szánt üzeneteik a (h)ősök ter(h)e kiállításunkban olvasható. Az SDG két világháború közötti múltjáról többen írtak, könyvekben és levéltári dokumentációkban is kutathatod.